ตลาดจริงใจมาร์เก็ตรูปแบบใหม่ (Jing Jai Market)
15/08/2563 การดู 136 ครั้ง
โดยที่กรมประชาสัมพันธ์มีภารกิจหลักในการดำเนินการงานด้านการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารมวลชนเพื่อให้การดำเนินงานประชาสัมพันธ์ของชาติเป็นไปอย่างมีระบบ ด้วยการประชาสัมพันธ์เสริมสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนและประชาคมโลกในยุทธศาสตร์ และนโยบายสำคัญของรัฐบาล ซึ่งจะต้องทำงานเชิงรุก ทั้งเรื่องการวางแผนประสานงาน ติดตามประเมินผล การบริหารจัดการข่าวสารอย่างเป็นระบบ เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เป็นกลางถูกต้อง เพิ่มบทบาทในการเป็นที่ปรึกษาด้านวิชาการประชาสัมพันธ์แก่หน่วยงานต่างๆ
รายการถัดไป
ชีวิตดี๊ดี...ที่ชายแดนใต้ ตอน สนามบินเบตง ความเรียบง่ายแห่งสถาปัตยกรรมอันทรงพลัง
15/08/2563 ผู้ชม 123
Influencer ลิลลี่
15/08/2563 ผู้ชม 118
ชีวิตดี๊ดี...ที่ชายแดนใต้ ตอน สนามบินเบตง ความเรียบง่ายแห่งสถาปัตยกรรมอันทรงพลัง
15/08/2563 ผู้ชม 126
ครูดนตรียุคออนไลน์ (From Pub Musicians to Online Music Tutor)
15/08/2563 ผู้ชม 135
ตลาดจริงใจมาร์เก็ตรูปแบบใหม่ (Jing Jai Market)
15/08/2563 ผู้ชม 136
ภาษีไปไหน
15/08/2563 ผู้ชม 112
วนเกษตรบ้านโฮม ท่องเที่ยววิธีใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
14/03/2566 ผู้ชม 96
เปิดมุมมองการท่องเที่ยวเชียงคานหลัง โควิด-19
14/03/2566 ผู้ชม 160

วีดีโอแนะนำ