ชาวต่างชาติในไทย...รู้สึกปลอดภัยที่เรารับมือ COVID-19 ได้ดี
15/08/2563 การดู 133 ครั้ง
โดยที่กรมประชาสัมพันธ์มีภารกิจหลักในการดำเนินการงานด้านการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารมวลชนเพื่อให้การดำเนินงานประชาสัมพันธ์ของชาติเป็นไปอย่างมีระบบ ด้วยการประชาสัมพันธ์เสริมสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนและประชาคมโลกในยุทธศาสตร์ และนโยบายสำคัญของรัฐบาล ซึ่งจะต้องทำงานเชิงรุก ทั้งเรื่องการวางแผนประสานงาน ติดตามประเมินผล การบริหารจัดการข่าวสารอย่างเป็นระบบ เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เป็นกลางถูกต้อง เพิ่มบทบาทในการเป็นที่ปรึกษาด้านวิชาการประชาสัมพันธ์แก่หน่วยงานต่างๆ
รายการถัดไป
ชาวต่างชาติในไทย...รู้สึกปลอดภัยที่เรารับมือ COVID-19 ได้ดี
15/08/2563 ผู้ชม 133
รายการ 15 Minutes Fit From Home EP.8
15/08/2563 ผู้ชม 131

วีดีโอแนะนำ